2 min read

Komunikat NO SPACE LEFT ON DISC /BOOT. PLEASE FREE AT LEAST…

Komunikat NO SPACE LEFT ON DISC /BOOT. PLEASE FREE AT LEAST…

Kilkukrotnie podczas aktualizacji systemu zdarzyło mi się wysycić miejsce na partycji boot w takim stopniu, że aktualizacja kończyła się błędem. Istnieje kilka możliwości rozwiązania tego problemu:

 1. zmiana rozmiaru partycji boot co jest dosyć kłopotliwe ze względu na to, że zazwyczaj jest to pierwsza partycja w systemie i aby zmienić jej rozmiar musimy przesunąć wszystkie inne partycje
 2. zwolnienie miejsca na partycji usuwając starsze i niepotrzebne już obrazy jądra systemu
The upgrade needs a total of 18.1 M free space on disk `/boot`.
Please free at least an additional 18.1 M of disk space on `/boot`.Empty your trash and remove temporary packages of former installations
using `sudo apt-get clean`.

Ja skupię się na przedstawieniu drugiego rozwiązania, które jest zdecydowanie łatwiejsze do wprowadzenia.

Zanim zaczniemy cokolwiek kasować musimy upewnić się jaki obraz jądra jest obecnie wykorzystywany przez nasz system. W moim przypadku jest to 4.4.0–66-generic a wywołanie komendy uname to potwierdza:

$ uname -a
Linux szarik 4.4.0-66-generic #87-Ubuntu SMP Fri Mar 3 15:29:05 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Następnie sprawdzamy wszystkie dostępne obrazy jądra, które mamy w systemie aby określić wersje do bezpiecznego usunięcia. Zauważ, że aktualna wersja  4.4.0–66-generic jest tutaj również wyświetlana:

$ dpkg -l linux-image-\* | grep ^ii
ii linux-image-4.4.0-64-generic    4.4.0-64.85     amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.4.0-66-generic    4.4.0-66.87     amd64    Linux kernel image for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-64-generic 4.4.0-64.85     amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.4.0-66-generic 4.4.0-66.87     amd64    Linux kernel extra modules for version 4.4.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-generic        4.4.0.66.70     amd64    Generic Linux kernel image

Dobrą praktyką jest aby zachować w systemie przynajmniej jeden obraz wstecz od aktualnie wykorzystywanego. Niestety czasem nawet ten jeden dodatkowy obraz może powodować wysycenie miejsca. Wywczas najlepiej skorzystać z komendy autoremove:

$ sudo apt-get autoremove

jeżeli z jakichkolwiek przyczyn komenda autoremove nie pozbędzie się za nas nieużywanych obrazów, zawsze możemy zrobić to ręcznie:

$ sudo apt-get purge linux-image-4.4.0-64-generic
The following packages will be REMOVED
linux-image-4.4.0-64-generic* linux-image-extra-4.4.0-64-generic* linux-signed-image-4.4.0-64-generic*

po takim czyszczeniu możemy śmiało zaktualizować system bez kłopotów z brakiem miejsca na partycji /boot.