Aby bardziej urealnić wyniki testów wydajnościowych, warto przeprowadzać je z wielu niezależnych od siebie lokalizacji. Oczywiście, można w tym celu wykorzystać N serwerów VPS a na każdym z nich uruchomić dowolne narzędzie generujące ruch do testowanej lokalizacji jednak w jaki sposób koordynować takie działania? Bardzo dobrym rozwiązaniem okazuje się tutaj JMeter.

Continue Reading "JMeter – współbieżne testowanie przy użyciu wielu serwerów"