Potrzeba przeprowadzania testów wydajnościowych pojawia się zazwyczaj w momencie, gdy nasza aplikacja lub serwis są w pełni rozwinięte i stanowią wartość dla swoich użytkowników. Rodzi się wtedy pytanie „jak duży ruch możemy jeszcze przyjąć bez obaw, że coś nie zadziała zgodnie z oczekiwaniami„. Pojawia się termin testów wydajnościowych, ale co się pod nim kryje, jak takie testy przeprowadzać, co testować oraz jak interpretować wyniki?

Continue Reading "Testy wydajnościowe"

Aby bardziej urealnić wyniki testów wydajnościowych, warto przeprowadzać je z wielu niezależnych od siebie lokalizacji. Oczywiście, można w tym celu wykorzystać N serwerów VPS a na każdym z nich uruchomić dowolne narzędzie generujące ruch do testowanej lokalizacji jednak w jaki sposób koordynować takie działania? Bardzo dobrym rozwiązaniem okazuje się tutaj JMeter.

Continue Reading "JMeter – współbieżne testowanie przy użyciu wielu serwerów"